Prečerpávacie stanice

Prečerpávacie stanice

V systéme odpadových vôd slúžia na prepojenie častí gravitačných potrubí na miestach, kde nie je možné uloženie súvislého gravitačného potrubia v dôsledku rôznych výškových pomerov. Odpadová voda, privádzaná gravitačným potrubím, je prečerpávaná tlakovým potrubím do vyššie uloženého gravitačného potrubia.

Samotná prečerpávacia stanica je podzemná plastová alebo betónová nádrž. Tá je vybavená plavákovým zariadením, čerpadlom a sústavou tlakových potrubí. Ak hladina privádzanej odpadovej vody stúpne nad určitú stanovenú úroveň, spustí sa čerpadlo a začne prečerpávať  odpadovú vodu  hore cez tlakové potrubie do horného výpustu ústiaceho do vyššie uloženého gravitačného potrubia alebo gravitačnej šachty.

Keďže odpadové vody môžu obsahovať rôzne aj pevné látky, postupom času dochádza k zanášaniu jednotlivých častí systému, v prípade prítomnosti agresívnych chemický látok aj k narušeniu jednotlivých komponentov.  Preto je dôležitý pravidelný servis a periodické preventívne čistenie celej sústavy.

Čistenie prečerpávacej stanice

Vyčerpanie tuhých nečistôt z prečerpávacej šachty
Ručné čistenie dna a stien prečerpávacej šachty
Vystriekanie dna a stien prečerpávacej šachty vodným
vysokotlakovým zariadením
Dočerpanie nariedených hustých splaškov
Likvidácia splaškov na ČOV

Servis prečerpávacej stanice

vytiahnutie čerpadiel zo šachty
rozobratie a vyčistenie rezacieho ústrojenstva čerpadiel
kontrola činnosti plavákových spínačov
výmena oleja v čerpadlách
kontrola signalizácie prevádzkových a havarijných stavov na elektrorozvádzači
meranie prúdových odberov čerpadiel
spustenie čerpadiel do šachty
kontrola funkčnosti spätných ventilov a uzatváracích ventilov
kontrola nastavenia výšky spínacích hladín
kompletné odskúšanie činnosti celej ČS
odporúčania zákazníkovi na základe zisteného skutkového stavu ČS

Zavolajte nám

Napíšte mail

Vyplňte kontaktný formulár

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA. Uplatňujú sa pravidlá Ochrany osobných údajov spoločnosti Google a jej Zmluvné podmienky.